HBV Betong AS

KVALITET,TRYGGLEIK & PROFESJONALITET

Vi utfører betongarbeid på industribygg, fjøs/driftsbygningar, kraftverk og einebustadar, men tek også mindre oppdrag i forbindelse med hage, garasje, støttemurar og liknande for både offentlege og private.

ENTREPRENØR FOR

KRAFTVERK OG BYGG

HBV Betong AS har ei årrekke levert betong og tømrararbeid for kraftverk i nærområdet. Vi har god erfaring og lang referanseliste som underentreprenør og hovudentreprenør på kraftverk.

GRUNNMURAR FOR

BUSTAD- OG FRITIDSBUSTAD

Vi har dei siste 15 åra produsert og levert årleg mellom 20-30 grunnmurar i ulike fasongar for bustad- og fritidsbustadar. Om tomta di er flat eller skrånande har vi erfaring med løysingar for alle typar terreng og konstruksjonar.

NYBYGG- OG BYGGTENESTER FOR

LANDBRUK OG INDUSTRI

Vi har brei erfaring innen landbruks- og industribygg. Vi utfører betongarbeid som del- eller totalentrepriser på fjøs, redskapshus og industribygg, gjerne i samarbeid med andre, underleverandører.

VANSKELIG TERRENG

MUR- & FJELLSIKRING

Har du utfordringar ved opparbeiding av tomta di, sikring av kantar, murar og fjellskråningar? Vi har god erfaring med sikringarbeid og opparbeiding av forstøtningsmurar, omgivelsar og terrenget.

KORT OM OSS

HBV Betong AS utfører betongarbeid og betongkonstruksjonar for privat og offentleg sektor i heile Sogn og Fjordane. Vi har kontor i Førde med 20 tilsette, og leverar kvalitet til konkurransedyktige prisar. Fornøgde kundar er alltid i fokus når vi utfører eit oppdrag.

Historia til HBV Betong AS starta med at Dvergsdal & Sunde Betong vart etablert i 2004 av Dvergsdal & Sunde Bygg, Geir Heggheim og Åge Heggheim. Andrè Sunde var dagleg leiar fram til 2007, då Ingvar Bell gjekk inn som dagleg leiar og medeigar. I 2016 endra vi namn til HBV Betong AS, og utanom namneendringa, var det berre eigarsamansetninga som vart annleis. I dag er Ingvar Bell dagleg leiar, og eig HBV Betong AS saman med Geir Heggheim, Åge Heggheim og Egil Vallestad.

Verdiane frå oppstarten er vidareført, og saman tilbyr vi lang og brei erfaring innan betong- og byggebransjen. Vi har årleg rundt 35 millionar kroner i omsetnad.

REFERANSAR

På jakt etter ein påliteleg aktør for handtering av ditt prosjekt?