Kven er vi?

OM OSS

HBV Betong AS har kontor i Førde på Øyrane og leverer kvalitet til konkurransedyktige prisar.
Fornøgde kundar er alltid i fokus når vi utfører eit oppdrag.

ADMINISTRASJON

Ingvar-Bell

Ingvar Bell

Dagleg leiar & Partner
Tlf. 478 24 595
Send e-post
Egil-Vallestad

Egil Vallestad

Arbeidsleder & Partner
Tlf. 918 27 478
Send e-post
Bilde-kommer

Janne T. Nøstdal

Kontor
Tlf. 992 66 907
Send e-post

HISTORIEN

HBV Betong AS utfører betongarbeid og betongkonstruksjonar for privat og offentleg sektor i heile Sogn og Fjordane. Vi har kontor i Førde med meir enn 20 tilsette, og leverar kvalitet til konkurransedyktige prisar. Fornøgde kundar er alltid i fokus når vi utfører eit oppdrag.

Historia til HBV Betong AS starta med at Dvergsdal & Sunde Betong vart etablert i 2004 av Dvergsdal & Sunde Bygg, Geir Heggheim (partner) og Åge Heggheim (partner). Andrè Sunde var dagleg leiar fram til 2007, då Ingvar Bell gjekk inn som dagleg leiar og medeigar. I 2016 endra vi namn til HBV Betong AS, og utanom namneendringa, var det berre eigarsamansetninga som vart annleis. I dag er Ingvar Bell dagleg leiar, og eig HBV Betong AS saman med Geir Heggheim, Åge Heggheim og Egil Vallestad.

Verdiane frå oppstarten er vidareført, og saman tilbyr vi lang og brei erfaring innan betong- og byggebransjen. Vi har årleg rundt 40 millionar kroner i omsetnad.

Vi tek på oss oppdrag innan betongarbeid for industribygg, fjøs/landbruksbygg, kraftverk, einebustadar og mindre oppdrag som støttemurar, garasje, hage og liknande. Vi har pr. i dag 23  tilsette fordelt på administrasjon, fagarbeidarar, hjelpearbeidarar og lærlingar og innehar sentral godkjenning i tiltaksklasse 2 som utførande betongentreprenør og på utførande på tømrar i tiltaksklasse 1.

70435_Ansvarsrett_-_Klistremerke_med_symbol_for_se_1
SENTRALT GODKJENT

Foretaket, med organisasjonsnummer 986556478, er gitt følgende sentrale godkjenning i medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 22-1 og forskrift om byggesak av 26. mars 2010 nr 488 (SAK10).

› Utførelse av Plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2
› Utførelse av Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1

Vi har også sentral godkjenning som utførande på tømrar i tiltaksklasse 1.

godkjent-laerebedrift_article
GODKJENT LÆREBEDRIFT

For å bli godkjent som lærebedrift føreset det at bedrifta kan gi opplæring i kompetansemåla i læreplanen for faget. Bedrifta må også utvikle ein intern plan for opplæringa. Bedrifta må også ha ein fagleg leiar som har hovudansvar for å sikre at lærlingen får opplæringa som krevst. 

 

Utdanningsdirektoratet oppmodar forbrukarar til å velje godkjende lærebedrifter med lærlingar. Ved å nytte dette merket er skal det være det enklare for forbrukarar å finne fram til slike bedrifter.

Nylogo08medium
MILJØFYRTÅRN SERTIFISERT
Stiftelsen Miljøfyrtårn skal bidra til ei grøn omstilling av norske arbeidsplassar. Sertifiseringskriteria og verktøya til Miljøfyrtårn bygger på viktige prinsipp om korleis eit godt miljøledelsessystem skal etablerast, fungere – og skape varig positiv effekt på klima og miljø.
 
Hos oss tilbyr vi som bedrift eit konkret sertifiseringsverktøy og eit effektivt miljøledelsessystem som skal hjelpe oss med å redusere miljøbelastninga, stimulere til grønn omstilling og auke konkurransekrafta.
aaa-logotyp
AAA-kreditering
Dagens forretningsliv stiller høge krav til raske og riktige kredittbeslutningar. For å innlede ein forretningsrelasjon, gi riktige betalingsvilkår til ein ny kunde – eller å halde kontroll på noverende kundars kredittverdighet – er det viktig med eit sikkert og påliteleg beslutningsunderlag for å kunne ta raske og riktige beslutningar.
 
Effekta blir at stadig fleire kredittbeslutningar automatiserast, og då aukar også krava til at kredittrisikomodellane er til å stole på og held høg kvalitet over tid.

På jakt etter ein påliteleg aktør for handtering av ditt prosjekt?