HBV Betong AS

MUR- & FJELLSIKRING

Har du utfordringar ved opparbeiding av tomta di, sikring av kantar, murar og fjellskråningar? Vi har god erfaring med sikringarbeid og opparbeiding av alle typar forstøtningsmurar, omgivelsar og terrenget.

BUSTAD- OG FRITIDSBUSTADAR

TEKST OM TENESTE OG PROSESSAR

På jakt etter ein påliteleg aktør for handtering av ditt prosjekt?